AC's RavelsAON Den HelderAstrid PlazaCV Haas LierDe witte Engel

Historiek

Meer als veertig jaar geleden, in 1968, besluit Frans Willems zijn ervaring in het bouwvak voor eigen rekening te gebruiken en begint hij op zelfstandige basis woningen te bouwen voor derden. Met de jaren groeide zijn bedrijvigheid en toen hij in 1978 nieuwe burelen betrok in de Elzenstraat te Weelde, had hij een 25-tal arbeiders in dienst. In de daaropvolgende jaren werd de oorspronkelijke eenmanszaak verder uitgebouwd tot een goed gestructureerd bedrijf : er kwam een kaderstructuur, de informatica deed zijn intrede en naast private woningbouw begon de onderneming zich ook toe te leggen op openbare werken en op grotere private werken: bureelgebouwen, appartementen, scholen,...

In 1989 kreeg het bedrijf een passende infrastructuur toen een bedrijfsruimte van 2 hectaren groot op de Meir 43 te Weelde in gebruik werd genomen en geinvesteerd werd in ruime, moderne burelen en dito magazijnen en ateliers.

Vandaag is de n.v. Algemene Bouwonderneming Frans Willems één van de belangrijkste bouwondernemingen in de regio Kempen. Het is een goed gestructureerd familiebedrijf dat, rond vader en stichter Frans Willems en zijn drie zonen Rudy, Marc en Frank, een 7-tal bedienden en een 60-tal arbeiders te werk stelt. De onderneming heeft een ruime ervaring en know-how opgebouwd in de woningbouw, de grotere private en openbare werken. Zij kan bogen op een gezonde financiele en bedrijfsstructuur, die bewezen heeft gewapend te zijn tegen de op- en neergaande bewegingen van de conjunctuur. Zij heeft ruim haar sporen verdiend in de sector der openbare werken, waarvoor zij over een erkenning D7 beschikt. In dat kader bouwde zij scholen, bibliotheken, rusthuizen, gemeentehuizen, administratieve complexen... In het kader van de budgettaire beperkingen van de overheid werd recentelijk meer het accent verlegd naar privé-projecten. Getuigenissen hiervan zijn de vele appartementsgebouwen, handelszaken, service-flats, kantoor- en winkelcomplexen, hotels enz..

Voor schrijnwerk isn staal, aluminium en hout kan men terecht bij de zusterfirma's: CS Staalconstructies, Metaalconstructies Couwenberg & Schellens en FW Bouw & Schrijnwerkerij.

De familie Willems heeft het van oudsher belangrijk gevonden om haar werken af te leveren tot tevredenheid van de klant. In haar relaties met haar respectievelijke opdrachtgevers heeft zij steeds oog gehad voor diens belangen en wensen en deze steeds, binnen het kader van het kontrakt en het technisch dossier, trachten te verzoenen met haar eigen belangen als aannemer. Daardoor kan de onderneming bogen op blijvende goede relaties met en tevredenheid van haar klanten en blijven geschillen een uiterste zeldzaamheid.

Algemene bouwonderneming
Frans Willems nv
Meir 43
2381 Ravels (Weelde)

Tel. 014 65 45 00
Fax 014 65 87 62
info@abwillems.be

cialis prijs cialis kopen viagra voor vrouwen kamagra kopen viagra prijs